MPT 10: Russian Poetry/Brodsky

MPT 10: Russian Poetry/Brodsky

61709693572
Regular price
£8.95
Sale price
£8.95
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Karolina Pavlova, Viacheslav Ivanov, Velemir Khlebnikov, Vladimir Khodasevich, Nikolay Gumilyov, Anna Akhmatova, Nina Berberova, Sophia Parnok, Marina Tsvetaeva, Georgii Ivanov, Nikolay Zabolotsky, Daniel Kharms, Arseny Tarkovsky, Igor Chinnov, Olga Berggolts, fazil Iskander, Andrei Voznesensky, Gennadi Aygi, Yevgeny Rein, Yakov Zugman, Daniel Andreyev, Ravil Bukharayev, Dmitry Bobyshev, Yunna Moritz, Leonic Aranzon, Henri Volohonsky, Vadim Kreyd, Smitry Prigov, Andrei Gritsman, Viktor Krivulin, Sergei Gandlevsky

+ Peter Levi on verse translation, Elaine Feinstein on Marina Tsvetayeva
+a special feature on Joseph Brodsky